Proje

  • İnşaati gerçekleşecek olan veya daha önceden var olan mekânın kısmen veya belli bölümlerinin imar, güncel yasa ve yönetmeliklere uygun projelendirilmesi
  • Taşınabilir / taşınmaz mobilyaların belirlenmesi, tasarımı ve uygulama detayları

Uygulama

  • Yapının belirlenen projeye yönelik hayata geçirilmesi
  • Var olan yapının (örneğin evin tamamı ya da mutfak, banyo, tuvalet vb. kısmî bölümleri) restorasyon, tadilat, tasarım ve bakım uygulamaları
  • Anahtar teslim uygulamalar

Danışmanlık

  • Mevcut olan veya daha önce belirlenmiş plân/projeleri hayata geçirirken işin kontrol ve organize edilmesi, yönetiminin üstlenmesi

Ücretsiz keşif Talep Edebilirsiniz